Mannschaften - Damen

 • Marina Dunstmair
 • Bettina Gründl
 • Resi Karl
 • Valeska Lackner
 • Anastasia Kiermaier
 • Doris Mühlöder (Schubert)
 • Damenmannschaft auf Facebook
  Damenmannschaft 2016
  Marina Dunstmair, Resi Karl, Bettina Gründl, Valeska Lackner, Doris Schubert, Sponsor Franz Ottenthaler
  Damenmannschaft 2016
  Resi Karl, Doris Schubert, Marina Dunstmair, Bettina Gründl, Valeska Lackner
  Damenmannschaft
  Bettina Gründl, Valeska Lackner, Resi Karl, Marina Dunstmair
  Damenmannschaft
  Bettina Gründl, Valeska Lackner, Marina Dunstmair, Resi Karl
  Damenmannschaft mit Sponsor Ludwig Baumgartner
  Resi Karl, Rosi Kiermaier, Sponsor Ludwig Baumgartner, Marina Dunstmair, Ulli Lachenmayer, Gertraud Wagner, Kathi Wimmer, Valeska Lackner
  Damenmannschaft mit Sponsor Franz Ottenthaler
  hinten: Sponsor Franz Ottenthaler, Bettina Gründl, Gertraud Wagner, Ulli Lachenmayer, Marina Dunstmair
  vorne: Valeska Lackner, Kathi Wimmer, Resi Karl, Rosi Kiermaier
  Damenmannschaft mit Sponsor Franz Ottenthaler
  v.l. Sponsor Franz Ottenthaler, Gertraud Wagner, Rosi Kiermaier, Kathi Wimmer, Valeska Lackner, Marina Dunstmair, Resi Karl
  Damenmannschaft mit Sponsoren Abel und Otthenthaler
  v.l. Marina Dunstmair, Marianne Feichter, Valeska Lackner, Rosi Kiermaier, Kathi Wimmer, Gertraud Wagner, Resi Karl und die Sponsoren Günther Abel und Franz Ottenthaler